Parafia
Miłosierdzia Bożego
w Lęborku

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 

 1. Pan Jezus wskazał Siostrze Faustynie pięć sposobów, jakimi człowiek może wypraszać miłosierdzie dla siebie i całego świata. Są nimi:
  • Koronka do Miłosierdzia Bożego;
  • modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: ”Jezu ufam Tobie”;
  • modlitwa w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia – na tę modlitwę zapraszamy w dzisiejszą uroczystość o godz. 15:00;
  • obchód święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy;
  • szerzenie czci Bożego Miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem.
 2. Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 77. Tydzień Miłosierdzia. Hasłem tych dni są słowa: „Jesteśmy wezwani do Miłosierdzia”. Tydzień Miłosierdzia co roku stanowi zachętę do aktywnego włączania się w dzieła charytatywne. Jest także okazją do głębszej refleksji nad chrześcijańskim zaangażowaniem w życie wspólnoty. Przyjmując Boże miłosierdzie stajemy się bardziej zdolni do dawania siebie, do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.
 3. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest patronalnym świętem Caritas. Wachlarz działań tej organizacji jak wiemy jest przeogromny. Choćby w minionym roku w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem Caritas Polska uruchomiła projekty pomocowe skierowane do najbardziej potrzebujących i dotkniętych skutkami trwającej epidemii – seniorów i medyków - w ramach dwóch akcji interwencyjnych #PomocDlaSeniora oraz #WdzięczniMedykom. Ponadto, jako odpowiedź na szczególną sytuację dzieci z rodzin uboższych i wielodzietnych, Caritas Polska uruchomiła akcję #CaritasDzieciom. Caritas diecezjalne w Polsce prowadzą blisko 1000 placówek wyspecjalizowanej pomocy: socjalnej, medycznej, opiekuńczo-wychowawczej, domy dla matek z dziećmi, ogrzewalnie, noclegownie dla osób bezdomnych, jadłodajnie, „Okna życia”, hospicja. Gdy pojawiają się jakiekolwiek katastrofy naturalne bądź cierpienie na skutek wojen, Caritas spieszy z pomocą ludziom na całym świecie.
 4. Co roku w Niedzielę Miłosierdzia po każdej Mszy św. odbywa się zbiórka ofiar na cele charytatywne. Ma ona wesprzeć działania Caritas.
 5. Wczoraj, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w Godzinę Miłosierdzia, w naszej parafii pw. Miłosierdzia Bożego odbył się pogrzeb pierwszego proboszcza  parafii śp. Księdza Kanonika Stanisława Lamenta. Za opiekę nad naszym Seniorem w ostatnich latach bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie Zander i Pani Marioli Pelowskiej. Rodzina Żywego Różańca zamówiła Mszę św. gregoriańską w intencji Księdza Stanisława. Wszystkim dziękujemy za modlitwę.
 6. Dziękujemy za złożone dziś ofiary podczas kolekty inwestycyjnej przeznaczonej na spłatę naszego remontowego zadłużenia.
 7. Święto Miłosierdzia Bożego  na prośbę Episkopatu Polski wprowadził Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku dla wszystkich diecezji w Polsce.  W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Dla nas dzisiejsze Święto jest uroczystością opustową, jest świętem naszej parafii. Dziękujemy dziś Panu Bogu za naszą świątynię i za naszą wspólnotę. Wszystkim Parafianom dziękujemy za trwanie i budowanie tej wspólnoty. Z racji dzisiejszego odpustu, naszym Parafianom i odwiedzającym nas Gościom, życzymy obfitości łask Zmartwychwstałego Chrystusa oraz nieustannego doświadczania tej siły, jaką ma w sobie Miłosierdzie.

 

.