Parafia
Miłosierdzia Bożego
w Lęborku

Ogłoszenia

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 

 

  1. Trzecią niedzielę zwykłą – zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka – przeżywamy jako czas dziękczynienia za Słowo Boże. Ono jest nam dane w Piśmie świętym, które czytamy w czasie Liturgii, a także  podczas modlitwy indywidualnej. Ojciec Święty wzywa nas, abyśmy w tę niedzielę w sposób szczególny z radością wysławiali Boga, który do nas mówi.
  2. Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, dzisiejsza niedziela została ustanowiona „Dniem solidarności z Chorwacją” wcelu pomocy ofiarom trzęsienia ziemi. Caritas Polska już uruchomiła pomoc dla poszkodowanych. W polskich kościołach, także i u nas, po Mszy św. zbierane są dzisiaj datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. 
  3. Z racji kolęd, w dniach od poniedziałku do piątku, nie będzie Mszy św. wieczornych. Zapraszamy na Msze św. rano o godz. 9:00 i w piątek po Godzinie Miłosierdzia  o godz. 16:00.
  4. W tym tygodniu kończymy tegoroczną kolędę. W piątek odwiedzimy te rodziny w naszej parafii, które wcześniej nie mogły przyjąć kolędy. Parafian, którzy mają takie życzenie prosimy o kontakt.
  5. Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan kończy się jutro, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Jedna z modlitw pozwala nam tak prosić Boga.

        Przebaczający Boże, uwolnij nas od bolesnych wspomnień z przeszłości, które ranią nasze wspólne życie chrześcijańskie. Prowadź nas do pojednania, żebyśmy dzięki Duchowi Świętemu mogli zwyciężyć nienawiść miłością, gniew łagodnością, a podejrzliwość zaufaniem. Prosimy o to w imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa, który jest naszym Pojednaniem.