Parafia
Miłosierdzia Bożego
w Lęborku

Chór parafialny

          Chór Parafii Miłosierdzia Bożego w Lęborku rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2020 roku. Inicjatywa założenia nowej wspólnoty parafialnej była wspólnym pomysłem ks. proboszcza Rafała Cieszyńskiego i p. Macieja Naczka, organisty parafii. Po pierwszym, inaugurującym prace Chóru naborze, do zespołu zostało przyjęte 29 osób. Pierwsza Msza Święta podczas której zaśpiewał Chór odbyła się 4 października 2020 roku o godzinie 9:30. Od Uroczystości Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2020 roku, chór oficjalnie zaczął posługiwać się nazwą „Dzieło Miłosierdzia”.        

Chór jest wspólnotą modlitewno-kulturalną. Swoją pracę opiera na społecznej działalności jego członków w bezinteresownej służbie Kościołowi. Wspólnota realizuje podjęte na linii Proboszcz – Dyrygent zadania, m.in.: udział w życiu liturgicznym Kościoła (Parafii) poprzez śpiew podczas liturgii, rozwój w zakresie muzycznym i liturgicznym (próby), pogłębianie wiary i więzi z Kościołem (spotkania wspólnotowe).

Status członka chóru może zostać nadany osobie, która wyznaje i utożsamia się z katolickim systemem wartości, posiada predyspozycje i zdolności muzyczne, ukończyła 15. rok życia (osoby przed 18. rokiem życia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego), a także zobowiązała się uczestniczyć w próbach i wydarzeniach chóru oraz przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego. Z racji intensywności prób i częstego udziału w liturgii wymaga się, by Członkowie wspólnoty nie uczestniczyli w życiu formacyjnym innego chóru parafialnego. Aby uniknąć zbyt dużych rotacji w składzie zespołu raz do roku (początek września) organizowany jest nabór, podczas którego sprawdza się zdolności muzyczne kandydatów. Po rozmowie i teście predyspozycji wokalnych indywidualnie wyłania się nowych członków wspólnoty.   

Próby Chóru odbywają się w piątki od 18:45 do 20:30 w kościele lub salce parafialnej.


Obecny skład Chóru (stan na 06.01.2021):


1.        CISZEWSKA-OSS Aleksandra     
2.        CYMAN Ewelina     
3.        DUŁAK Weronika   
4.        FOLGER Agnieszka
5.        GOSZ Anetta          
6.        GROTH-HAZAK Aleksandra        
7.        HAZAK Maria         
8.        HOPA Renata          
9.        JAŻDŻEWSKA Barbara     
10.      KONDRATOWICZ Joanna
11.      KOSZAŁKA Teresa  
12.      KRZEMIŃSKA Ewa 
13.      ŁABĘDZKI Tomasz 
14.      NACZK Beata          
15.      NACZK Kazimierz  
16.      PAJURO Izabela     
17.      PAWELCZYK Krystiana      
18.      POBŁOCKA Marzena        
19.      SKUCHA-STECIUK Joanna
20.      STECIUK Agata       
21.      SYGIDUS Joanna   
22.      SZOPIŃSKA Wioletta       
23.      WOS Małgorzata  
24.      ŻUKOWSKA Jolanta          
25.      ŻUKOWSKA Paulina          
 

 


Zapraszamy do obejrzenia skrótów uroczystości liturgicznych z naszym udziałem:             

Galeria zdjęć